Contact Us
Be an excellent person and create a beautiful life.

Company address: Xiejin Industrial Park, Zhangli Village, Guanqiao Town, Nan’An City, Fujian Province, China
Tel: +86-400-1646899
Contact: Manager Wu (Mobile: +86-13905969002 )
Mr. Xu (Mobile: +86-13960499357)
P.C.: 362341 
E-mail: fjxjyx@fjxiejin.com
URL: www.fjxiejin.com